• Start
  • Praktijk nieuws
  • Het onderstaande is (helaas ) direct overgenomen uit het zorginkoop beleid van Menzis.

Het onderstaande is (helaas ) direct overgenomen uit het zorginkoop beleid van Menzis.


Vertaald staat er dat Menzis geen zaken meer wil doen met kleine praktijken. Dit na jaren van financieel afknijpen. van fysiotherapeuten onder het mom van kwaliteit voor hun clientèle.
Mocht dit onzalige plan doorgang vinden kan ik niet anders dan "Menzis verzekerden "adviseren om of een andere fysiotherapeut te zoeken of een andere verzekeraar voor 2018

2.3.3 Op termijn: schaalvergroting zorgaanbieders fysiotherapie (vanaf profiel 2) Binnen de huidige landelijke discussie over kwaliteit vindt Menzis het van belang dat er per praktijkadres de mogelijkheid moet bestaan om een collega zorgverlener te consulteren of door te verwijzen naar een collega zorgverlener met een specialisme.
Daarnaast dient de continuïteit van behandelreeksen per praktijkadres gewaarborgd te zijn. Daarom is Menzis van mening dat per praktijkadres minimaal 1,5½ fte BIG-geregistreerde fysiotherapeuten beschikbaar moeten te zijn. Dit beleidspunt zal Menzis in de loop van 2017 en 2018 verder ontwikkelen en ook binnen het kwaliteitskader met zorgaanbieders bespreekbaar maken.

 

Tarieven

Fysiotherapeutische behandelingen worden door ons in principe rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Dit vindt plaats als U voor fysiotherapie aanvullend verzekerd bent en uw fysiotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapeutenmaatschap "VAN MEERWAARDE" heeft contracten met alle contract-aanbiedende zorgverzekeraars afgesloten. Bent U voor fysiotherapie niet aanvullend verzekerd, dan betaalt U per behandeling contant.

Voor een compleet overzicht van onze tarieven klik hier.