Tarieven

Bent u voor fysiotherapie niet aanvullend verzekerd, of heeft de fysiotherapeut geen contract met uw zorgverzekeraar
(informeer hier naar!!), dan worden bij uzelf de onder-staande tarieven in rekening gebracht.

 Zitting fysiotherapie  €27
 Toeslag aan huis behandeling fysiotherapie €13 
 Screening (indien geen verwijzing van huisarts)   €13
 Intake en onderzoek na screening   €27
 Intake en onderzoek na verwijzing   €27
 Telefonisch consult   €10
 Verband- en hulpmiddelen:   overeen te komen
 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie:  €27
Lange zitting fysiotherapie:  €40
Toeslag buiten reguliere werktijden   €13
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  €54

Tarieven

Fysiotherapeutische behandelingen worden door ons in principe rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Dit vindt plaats als U voor fysiotherapie aanvullend verzekerd bent en uw fysiotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapeutenmaatschap "VAN MEERWAARDE" heeft contracten met alle contract-aanbiedende zorgverzekeraars afgesloten. Bent U voor fysiotherapie niet aanvullend verzekerd, dan betaalt U per behandeling contant.

Het huidige tarief voor een behandeling fysiotherapie bedraagt € 27,00

Voor een compleet overzicht van onze tarieven klik hier.